Vilniečius šiurpina grupė vaikų: vykdo ginkluotus plėšimus ir vagystes

Vilniuje, Pilaitės mikrorajone esančioje viešojo transporto stotelėje, balandį peiliu ginkluotas jaunuolis apiplėšė mažametį. Iš vaiko buvo pagrobtas euras, auka atsipirko išgąsčiu. Aiškėja, kad šis nusikaltimas nėra atsitiktinumas. Konkrečiai Pilaitės mikrorajone jau kuris laikas nusikaltimus daro vienas 14 metų neturintis vaikas. Jis policijos pareigūnams yra gerai žinomas, bet jo daromų nusikaltimų pažaboti niekaip nepavyksta.

Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus už vaiko iki 14 metų padarytus nusikaltimus atsako jo tėvai ar globėjai. Informaciją apie vaikus (iki 14 metų), padariusius nusikalstamas veikas ar teisės pažeidimus, policija taip pat perduoda savivaldybių administracijų direktoriams.

Tačiau akivaizdu, kad nebaudžiamu pasijautęs jaunasis nusikaltėlis nė neketina apsiraminti. Nuo šių metų kovo, policijos duomenimis, prie jo prisijungė dar mažiausiai trys nepilnamečiai. Tiesa, du iš trijų naujų šios grupės narių jau turi daugiau kaip 14 metų, tad jiems galima taikyti griežtesnes priemones.

Plėšimai, smurtas, vagystės

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai patvirtino, kad sostinės policijos įstaigos turimais duomenimis, iki 2019-ųjų kovo pradžios Pilaitės mikrorajone nebuvo susiformavusi jokia nusikaltimus vykdančių nepilnamečių grupė.

„Kalbant apie nepilnamečių nusikalstamumą Pilaitėje, iki šių metų kovo čia visus nusikaltimus (fizinio skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas, plėšimas – aut. past.) bei nusižengimus (smulkios vagystės – aut. past.) vykdė vienas nepilnametis, kuris tuo metu nebuvo atsakomybės subjektas (dėl jauno amžiaus – aut. past.).

Todėl buvo priimami nutarimai atsisakyti pradėti ikiteisminius tyrimus. Visais atvejais šio nepilnamečio tėvams taikyta administracinė atsakomybė. Apie nepilnamečio elgesį visais atvejais buvo informuota Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba“, – pasakojo policijos atstovai.

Situacija keičiasi į blogą pusę

Bet vieno nesutramdomo vaiko siautėjimas buvo dar ne blogiausia, kas galėjo nutikti. Pareigūnų duomenimis, nuo 2019-ųjų kovo jau minėtas nepilnametis suaktyvėjo:

„Jis pradėjo vykdyti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus kartu su kitais nepilnamečiais (gim. 2003, 2004, 2006 metais). Dažniausiai šie jaunieji nusikaltėliai vykdo plėšimus, vagystes iš automobilių.“

Anot pareigūnų, visi minimi asmenys policijai yra žinomi. Bet kartais policija yra bejėgė ir tai lemia jaunųjų nusikaltėlių amžius:

„Jei nusikalstamą veiką padaro nepilnametis iki 14 metų, jis negali būti traukiamas atsakomybėn, tačiau teisės aktai numato kitas poveikio priemones tokiam nepilnamečiui.

Remiantis Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nuostatomis, nepilnamečiui gali būti skiriamos minimalios priežiūros priemonės, arba, išimties tvarka, ir vidutinės priežiūros priemones (tai – priemonė, kurią vykdant vaikas yra ugdomas, prižiūrimas, jam teikiama švietimo pagalba, socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos paslaugos vaikų socializacijos centre).

Pagal įstatymą, informacija apie tokius vaikus perduodama savivaldybių administracijoms, kuriuose vaiko gerovės komisijose sprendžia, ką daryti su tokiais vaikais ir kokias priemones jiems taikyti pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Policija tokių nepilnamečių atžvilgiu vykdo individualios prevencijos priemones.

Iškalbingi skaičiai

Statistikos departamentas pateikia daugiau duomenų: kasmet yra suskaičiuojami vaikai, kurie buvo pristatyti į policijos įstaigas.

Šiuo atveju išskiriame vaikus iki 14 metų. 2018-siais tokio amžiaus vaikų į policiją buvo pristatyta 390. Tai reiškia, kad bent vienas vaikas (iki 14 metų) per dieną Lietuvoje padaro kažkokį nusikaltimą ar nusižengimą.

Panašūs skaičiai fiksuoti ir 2017-siais (348 vaikai) bei 2016-siais (394 vaikai). Tačiau pastaraisiais metais situacija yra kardinaliai pasikeitusi.

Mat, pavyzdžiui, 2007 metais į policijos įstaigas buvo pristatyti net 2342 vaikai iki 14 metų. Tad problemų mastai per gerą dešimtmetį sumažėjo 5-6 kartus.

www.tv3.lt

Tau taip pat gali patikti Daugiau iš autoriaus

Comments

Kraunasi...